Obchodní podmínky Dům jógy Anděl

Nákup kreditu

Zákazníci, kteří chtějí využívat rezervační systém, se musí zaregistrovat (on-line na našich internetových stránkách nebo na recepci) - systém na uvedenou e-mailovou adresu pošle unikátní čtyřmístný PIN kód´, pomocí kterého se budete moci přihlásit do systému.

Pro možnost on-line rezervace jednotlivých cvičení (akcí) je potřeba složit na recepci částku pro nakoupení kreditu. Zaregistrovaní klienti bez nakoupeného kreditu mohou provádět rezervaci pouze na jednu lekci a riskují tak, že se na vybrané cvičení (akci), které bych chtěli rezervovat v předstihu, nedostanou.

Zákazníci, kteří chtějí uplatňovat nárok na studentské a seniorské slevy, se mohou zaregistrovat jako ostatní, jejich účet v rezervačním systému bude označen jako "studentský" po předložení potvrzení o studiu na recepci Domu jógy Anděl nebo Chodov.

Platnost kreditu je půl roku od posledního zakoupení kreditu. Zakoupený kredit nelze vrátit.

Kredit poskytnutý na základě slevového kuponu či voucheru lze čerpat pouze po dobu uvedenou na kuponu.

Rezervace

Zaregistrovaní klienti s nakoupeným kreditem si mohou jednotlivé hodiny rezervovat on-line, pouze však na vybranou akci dvě místa.

Lze zajistit, aby na jeden účet bylo možné rezervovat až čtyři místa, potřebnou změnu účtu v rezervačním systému je nutné dohodnout na recepci.

Akci lze rezervovat bez nutnosti osobního či telefonického potvrzení dané rezervace.

Po rezervaci požadované akce vám systém automaticky pošle e-mail s potvrzením vaší rezervace.

Při zrušení jednotlivé akce provozovatelem budete o této změně informováni prostřednictvím e-mailu.

Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou!

Danou rezervaci můžete zrušit (viz Storno podmínky) přes online rezervační systém, osobně na recepci Domu jógy Anděl nebo Chodov nebo telefonicky, nelze však e-mailem!

Storno podmínky

Rezervovanou akci můžete stornovat buď v rezervačním systému nebo na recepci Domu jógy Anděl nebo Chodov. Pokud svoji rezervaci zrušíte méně jak 4 hodiny před začátkem akce, kredit za tuto akci Vám bude automaticky odečten v plné výši.

Pokud si akci rezervujete nedopatřením, lze tuto akci bez jakékoliv sankce zrušit v intervalu 5 minut.

Minimální počet klientů pro konání lekce je 3.

Dodatky

Při zneužití rezervačního systému si Dům jógy Anděl i Chodov vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.

Dům jógy Anděl i Chodov si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.

Klient svou registrací do rezervačního systému dává souhlas k zasílání elektronické pošty s informacemi o akcích všech Domů jógy na e-mail uvedený při registraci.

Upozornění

Hot-jóga - jde o fyzicky náročnou praxi ve vyhřáté místnosti (38 - 42 °C) a toto cvičení se může zdát velmi namáhavé. Klient je tímto srozumněn, že před každou lekcí hot-jógy je povinnen informovat instruktory o případné změně svého zdravotního stavu (nemoc, zranění, chirurgický zákrok). Toto cvičení není vhodné pro nemocné s kardiovaskulárními problémy, závažnými chronickými nemocemi, pro děti mladší 15 let a pro těhotné v prvním trimestru. Rovněž v případě psychických problémů je třeba opatrnosti.

Jóga - klient je tímto srozumněn, že před každou lekcí jógy je povinnen informovat instruktory o případné změně svého zdravotního stavu (nemoc, zranění, chirurgický zákrok). Toto cvičení není vhodné pro děti mladší 15 let a pro těhotné v prvním trimestru. Rovněž v případě psychických problémů je třeba opatrnosti.

Účastník cvičebních lekcí v Domě jógy Anděl i Chodov, pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky a psychicky způsobilý a je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce hot-jógy a jógy, a že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení a cvičení jógy. V opačném případě prohlašuje, že se lekce jógy účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko. Prohlašuje tímto, že je starší 15 let a pokud nedosáhl věku 18 let, má písemný souhlas svého zákonného zástupce k účasti na lekcích jógy a hot-jógy.

Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Osobám mladším 18ti let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází.

Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník.

Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů klient výslovně prohlašuje, že odesláním online registrace spolu s údaji v něm uvedenými souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví JÓGA ANDĚL s.r.o. IČ: 24212075, s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použity pouze pro účely předávání informací z Domu jógy.

Klient bere na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán, a to pouze písemnou formou (e-mail) s tím, že následně dojde k vymazání všech jeho údajů z databáze s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Smluvní podmínky jsou platné v tomto znění od 1.1.2015.

© 2012-2014 Dům jógy Anděl. Rezervační systém TravelSoft Fitness 3.6.